Спецификации на производот
Cорта Црвено
Вкус Полу - Cува
Карактер Свежи
Карактер Овошен
Грозје Мешави
Грозје Вранец
Грозје Каберне Совињон
Грозје Пино Ноар
Храна Македонски специјалитети за месо
Храна црвено месо